OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

PRAVDIVÝ SVETONÁZOR

 

 

a./ Pod vplyvom novodobých vedeckých, politických, filozofických, ekonomických,  zákonníckych aj chrámových myšlienok, nespoluexistujete v harmónii so Zemou, ani s Vesmírom. Naopak. Konáte naruby voči Zemi i Vesmíru a tým aj proti sebe, bez ohľadu na to či je vaše založenie vedecké, politické, filozofické,  zákonnícké alebo chrámové, a aj na to, akú máte ekonomickú úroveň. Je to tak preto. 

 • Vedy Vám neobjasňujú základ existencie, ani podstatu Života a Smrti. 
 • Chrámové / cirkevné organizácie nezjavujú identitu skutočného Boha. 
 • Filozofie nevysvetľujú zmysel súcna čohokoľvek.

  

b./ Dokiaľ nespoznáte dva Božské princípy z ktorých je vytvorené všetko  jestvujúce okrem nich, a k tomu aj

 • podstatu súcna Života i Smrti,
 • Boha,
 • ale aj zmysel spolubytia všetkého toho čo je,

dovtedy nebudete rozumieť správne vôbec ničomu, preto do tej doby nedokážete mať pravdivý svetonázor na ktorom by ste si založili 

 • reálne náboženstvo,
 • osvietenú vedu,
 • zmysluplnú filozofiu,
 • šetrnú / sporivú ekonomiku,
 • nestranné normy, princípy i pravidlá,
 • spravodlivé práva,
 • dôveryhodnú politiku,

a na tom všetkom rozumné aj zodpovedné človečenské žitie.

 

c./ Nastávajú časy, v ktorých budete potrebovať informácie zverejnené na týchto stránkach všetci, bez ohľadu na to kým alebo čím ktokoľvek z Vás je, a aj na to, komu alebo čomu ktokoľvek z Vás verí či neverí.

 • Budete musieť riešiť také Vaše osobné aj kolektívne  životné situácie i stavy, ktoré bez predmetných informácií správne nikdy nevyriešite.

Rovnaké platí pre všetky vedecké, politické, filozofické, ekonomické, právnické, zákonnícké, chrámové / cirkevné a iné organizácie, ale aj pre všetky národy.

 

d./ Prostredníctvom daných stránok dostanete k dispozícií pravdivé informácie zjavujúce Vám to, čo je základom existencie, čo je podstatou Života i Smrti, kto – čo je Bohom,  a aj informácie o tom, čo je zmyslom súcna všetkého toho, čo jestvuje. K tomu Vám budú poskytnuté inštrukcie poučujúce o tom ako je potrebné žiť, aby to bolo vo vzťahu k Bohu, Pravde, Životu, Smrti i Zemi a vesmíru správne. Nič viac, lebo máte právo na demokraciu i na slobodu a nezávislosť, čiže aj právo na slobodnú voľbu a osobnú i kolektívnu zodpovednosť, respektíve nezodpovednosť.

 • Ako s predmetnými informáciami naložíte, to je jedine a len Vaša osobná aj kolektívna vec. Ak s nimi naložíte správne, väčšina ľudí prežije to, čo Vám spôsobí danosť ktorú ste zmocnili  doterajším spôsobom existencie väčšiny ľudí k tomu, aby nad ľudstvom vládla.
 • Ak nesprávne, väčšina ľudstva zanikne, pretože to, čomu ste umožnili aby to skrze amorálnosť i nemravnosť väčšiny ľudí nad ľudstvom aj nad pozemským životom vládlo, nie je v žiadnom prípade život ani dobro.

V tom je najvyšší možný súd aj najvyššia možná spravodlivosť vykonávaná v tomto prípade nad ľuďmi, ktorú si ľudia vykonajú sami nad sebou.

 

e./ Z necnostnosti a zo lživosti, alebo z viery v lživé vedecké, politické, filozofické, ekonomické, právnické, zákonnícké či chrámové informácie povstáva ľudská amorálnosť, nemravnosť, nezodpovednosť, a tým aj vina ľudí vo vzťahu k Bohu, Pravde, Životu, Smrti, vesmíru, galaxii, slnečnej sústave, Zemi, ale i k pozemskému existenčnému prostrediu, k pozemskej prírode, a preto aj k tomu, čo je živé na Zemi. Ovocím toho všetkého je globálne ľudské zlo. Najvyšším poslaním zla ako takého je zlikvidovať ten život, skrze ktorý sa zlo realizuje.

 • Z cnostnosti a z pravdivosti, alebo z viery v  pravdivé vedecké,  politické, filozofické, ekonomické, právnické, zákonnícké alebo chrámové informácie   povstáva ľudská morálnosť, mravnosť, zodpovednosť, a tým aj nevinnosť ľudí vo vzťahu k Bohu, Pravde, Životu, Smrti, vesmíru, galaxii, slnečnej sústave, Zemi, ale i k pozemskému existenčnému prostrediu, k pozemskej prírode, a preto aj k tomu, čo je živé na Zemi. Ovocím toho všetkého je globálne ľudské dobro. Najvyšším poslaním dobra ako takého je udržovať pri živote ten život, skrze ktorý sa dobro realizuje.

  

f./ Na tom mieste života, kde väčšina tam žijúcich inteligentných bytostí žije morálne i mravne, tam vznikajú nebesia.

 • Na tom mieste života, kde väčšina tam žijúcich inteligentných bytostí žije amorálne i nemravne, tam vzniká peklo.

Málo rozvinutá inteligencia, nevedomosť v otázkach základu existencie, podstaty Života a Smrti, Boha, aj zmyslu bytia toho čo jestvuje, viera ľudí  v lživé vedecké, politické, filozofické, ekonomické, právnické, zákonnícké či chrámové informácie a z toho vyplývajúca nerozumnosť, amorálnosť i nemravnosť väčšiny ľudí. To sú hlavné dôvody,  pre ktorý sa pozemský raj mení pod tlakom nesprávneho spôsobu existencie tých ľudí, na pozemské peklo.  

 

 

PDF súbory netlačiť! Tam, kde sa likvidujú lesy, tam sa stráca voda.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.